Reaktörler

Home / Reaktörler

Reaktörler

Besleme tankındaki atık yağlar pompalar vasıtasıyla reaktöre alınacaktır. Reaktörde atık yağ 20 ºC’den 370-380 ºC’ye kadar kızgın yağ kazanı vasıtasıyla ısıtılacaktır. Bu işlem ortalama 10 saat sürecektir.Reaktör içinde sıcaklık arttıkça atık yağda buharlaşma işlemi gerçekleşecektir. Isıtma işleminin sona ermesinden sonra reaktör içerisinde dip tortuları kalacaktır. Kalan dip tortuları geçici depolama alanında depolanacak ve lisanslı bertaraf tesislerinegönderilecektir.


Waste Oil Recycling (1/4/22621)
Petek Tasarım
Nizip Tv