Stok Tankları

Home / Stok Tankları

Stok Tankları

Hammadde tankındaki atık yağlar içerisindeki istenmeyen partikül ve metallerden arındırılması için manyetik filtreden geçirilerek pompalar sayesinde besleme tankına çekilecektir.

Waste Oil Recycling (1/51/6394)
Petek Tasarım