Stok Tankları

Home / Stok Tankları

Stok Tankları

Hammadde tankındaki atık yağlar içerisindeki istenmeyen partikül ve metallerden arındırılması için manyetik filtreden geçirilerek pompalar sayesinde besleme tankına çekilecektir.


Waste Oil Recycling (1/19/22248)
Petek Tasarım
Nizip Tv